Get involved – Cymerwch ran!

Yn Gymraeg

How to become a member of the Young Carers Academy!

By becoming a member of the the Young Carers Academy you will be invited to take part in all of our projects, and be part of the Young Carers Academy team!

We welcome all young carers to join, and the process is really simple. Just fill in the form below, and we will come back to you quick as a whistle.

We are open to collaborations, enquiries, and a general chit chat too! So please do contact us and let’s get started. We are not restricted to fixed working hours, or where we work, some of our future collaborations will be international, so wherever you are you are welcome to come and be part of the Young Carers Academy.

Your data is safe as we are fully GDPR compliant.

Sut i ddod yn alaelod o’r Academi Gofalwy Ifanc!

Trwy ddod yn aelod o’r Academi Gofalwyr Ifanc fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn ein holl brosiectau, a bod yn rhan o dîm yr Academi Gofalwyr Ifanc!

Rydym yn croesawu pob gofalwr ifanc i ymuno, ac mae’r broses yn syml iawn. Llenwch y ffurflen isod, a byddwn yn dod yn ôl atoch yn gyflym fel chwiban.

Rydym yn agored i gydweithrediadau, ymholiadau, a sgyrsiau cyffredinol felly cysylltwch â ni a gadewch i ni ddechrau. Nid ydym wedi ein cyfyngu i oriau gwaith sefydlog na lleoliad gwaith a bydd rhai o’n cydweithrediadau dyfodol yn rhyngwladol, felly ble bynnag yr ydych yn y byd mae yna groeso i chi ddod i fod yn rhan o’r Academi Gofalwyr Ifanc.

Mae eich data yn ddiogel gan ein bod yn cydymffurfio’n llawn â GDPR.

en_GBEnglish