Projects

Leadership with the YMCA Young Carers

Leadership – our young carers leadership programme will embody the courage, commitment and ambition young carers have.

Arweinyddiaeth – bydd ein rhaglen arweinyddiaeth gofalwyr ifanc yn ymgorffori’r dewrder, yr ymrwymiad a’r uchelgais sydd gan ofalwyr ifanc.

Creativity with Penglais High School

Creativity – in this programme we will be solving problems and generating opportunities through creative thinking and innovation.

Creadigrwydd – yn y rhaglen hon byddwn yn datrys problemau ac yn cynhyrchu cyfleoedd trwy feddwl yn greadigol ac yn arloesol.

Photoe of young people laughing in the sunshine

Wellbeing with Rhyl High School

Wellbeing – in this programme we discover what wellbeing means to young carers.

Lles – yn y rhaglen hon bwriadwn ddarganfod beth mae lles yn ei olygu i ofalwyr ifanc ac fe fyddwn yn nodi’r hyn sy’n wirioneddol bwysig iddyn nhw.

Photo of various fruit (yum!)

Food Science with Welsh Government

Food science – in this programme we discover all about which foods keep us well, and gives us our super powers.

Yn y rhaglen hon rydym yn darganfod popeth am ba fwydydd sy’n ein cadw’n iach, ac yn rhoi ein uwch bwerau inni.