The low down on the Young Carers ID Card

Here at the YCA we are really chuffed to be working alongside some super people, some of those we work with in north Wales have been working to bring to you the Young Carers ID card!

So what is the ID card and how can you get one? You can find out below, any questions contact the amazing teams involved!

The North Wales Young Carers ID card has been developed to identify and raise awareness of young carers as well as provide recognition of their important and often invisible caring role. The aim of this national initiative, supported by Carers Trust Wales is to help young carers, 18 and under, get access to the right support at the right time; so for example if a young carer was identified using their ID by a teacher, doctor or pharmacist, they would know how best to support that young carer.

If you would like to apply for a Young Carers ID card, or want to talk to someone about your caring role, please contact:

Action for Children (Anglesey & Gwynedd)

(01248) 364614 / gwyneddyoungcarers@actionforchildren.org.uk

                                 ynysmonyoungcarers@actionforchildren.org.uk

Credu (Conwy, Denbighshire & Wrexham)

(01597) 823800 / info@wcdyc.org.uk

NEWCIS (Flintshire)

(01352) 752525 / nyc@newcis.org.uk

Yn ogystal ag adnabod a chodi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc, mae’r Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifan Gogledd Cymru wedi cael eu datblygu i gydnabod eu rolau gofalu pwysig ac anweledig. Nod y fenter genedlaethol, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ydi helpu gofalwyr ifanc 18 oed ac iau i dderbyn y gefnogaeth gywir ar yr adeg gywir; felly os ydi gofalwr ifanc yn dangos y cerdyn i athro, doctor neu fferyllydd yna fe allan nhw wedyn dderbyn cefnogaeth briodol.   

Os hoffech wneud cais am Gerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc, neu ond eisiau siarad â rhywun am eich rôl ofalu, cysylltwch â:

Gweithredu dros Blant (Ynys Môn & Gwynedd)

(01248) 364614 / gwyneddyoungcarers@actionforchildren.org.uk

                              ynysmonyoungcarers@actionforchildren.org.uk

Credu (Conwy, Sir y Ddinbych & Wrecsam)

(01597) 823800 /  info@wcdyc.org.uk

NEWCIS (Sir y Fflint)

(01352) 752525 / nyc@newcis.org.uk

Leave a Reply